14/09 2’6 Milions per reparar fuites d’aigua

Sant Josep prepara la seva xarxa per rebre aigua bona procedent de la interconnexió de dessaladores prevista per començar enguany. Es tracta de quatre inversions per valor de 2,6 milions d’euros que cerquen canviar trams amb un rendiment inferior al 30%. Aquestes obres no milloraran la qualitat de l’aigua però aconseguiran que se’n perdi menys.