21/09 Comencen les classes de producció agropecuària a Can Marines

El centre integrat de formació professional de Can Marines, a Santa Eulària, ja s’ha posat en marxa. El primer curs d’FP que s’hi fa és una unitat del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en producció agropecuària, encara que en un futur s’hi impartiran moltes més ofertes educatives.