21/09 La consellera balear de Benestar Social diu a Formentera que si no millora el finançament autonòmic no es podrà construir la nova residència per a majors

La residència per a persones majors de Formentera només es podrà fer si millora el finançament del Govern balear. La consellera balear de Benestar Social ha condicionat la construcció d’aquest centre assistencial a la millora del finançament autonòmic.