22/09 EMPRESES DE LUXE IL·LEGAL

El turisme d’alt poder adquisitiu posa en valor les nostres illes, però , malauradament, també genera l’aparició de tot un seguit d’empreses de dubtosa legalitat que no sempre respecten la legislació vigent.