29/09 La cooperativa del camp de Formentera supera ja les 100 hectàrees

La cooperativa del camp de Formentera ja compta actualment amb 105 hectàrees de cultiu. A finals d’enguany aquesta cooperativa començarà a sembrar la majoria d’aquests terrenys que es dedicaran a la producció de cereals per abastir als consumidors locals.