08/10 Les reserves hídriques a Eivissa es recuperen

El Govern balear ha revertit la situació d’alerta de sequera a prealerta de sequera. Tot, després que les reserves hídriques hagin augmentat al setembre al 40%, 11 punts més que al mes d’agost. La pujada és gairebé constant a tots els aqüífers, excepte al de Sant Agustí, que es troba en la crítica situació del 4%.