27/10 L’Associació d’afectades per la fibromiàlgia vol superar els problemes econòmics

L’associació d’afectats per la fibromiàlgia vol reactivar-se amb més força que mai. Les dificultats econòmiques per les que travessa per la manca de subvencions i pels deutes amb el Consell i amb el seu personal han posat en perill la perdurabilitat d’aquesta associació, però les més de 200 persones a les que ajuden serveixen per sobreposar-se a tots els problemes.