12/11 Cursos de formació en violència de gènere per professionals sanitaris

Aconseguir una detecció ràpida de la violència de gènere. És l’objectiu dels cursos que s’estan impartint als professionals sanitaris per aconseguir incrementar el número de 62 casos es varen detectar l’any passat a les consultes d’Atenció Primària a Eivissa.