13/11 La moda de fer monuments de pedra comporta problemes d’erosió

Es Consell de Formentera ha organitzat aquest dissabte una jornada de retirada de munts de pedres a sa zona des Trucadors. Sa jornada pretén conscienciar a sa població des problemes d’ erosió que provoca aquesta actuació humana que s’ ha estès es darrers anys per tota s’ illa.