03/12 Santa Eulària dona veu als més joves en el seu Ple Infantil

Avui ha hagut sessió plenària a Santa Eulària, aquesta però ben diferent que de costum. Els polítics han cedit la seva cadira de regidor a representants de totes les escoles del municipi per tal que exposin el seu punt de vista en qüestions que els afecten directament i fer aquelles peticions que pensen que poden millorar la seva convivència al municipi.