22/12 El servei de Radioteràpia d’Eivissa ja ha atès als dos primers pacients

El servei de Radioteràpia de l’Hospital Can Misses ha atès ja als primers dos pacients. Les primeres sessions es faran a partir del dia 11 de gener, tot i que encara està pendent el vist i plau dels tècnics del Consell de Seguretat Nuclear.