23/12 Santa Eulària aprova l’inici del Pla de Recuperació de Ses Feixes

Santa Eulària ha aprovat inicialment el Pla Especial de Recuperació de Ses Feixes des Prat de Ses Monges redactat pel Consell d’Eivissa i que necessita també el vist-i-plau de Vila. Aquest ha estat el primer punt del darrer ple de l’any, en el que totes les propostes s’han aprovat per unanimitat.