13/01 La insularitat encareix alguns productes fins al 500%

Importar productes bàsics a Eivissa com ara la fruita pot suposar un augment del 40% del seu preu respecte altres indrets de l’estat espanyol. Ja no parlem de productes d’obra, com la grava o el totxo que poden arribar a quintuplicar el seu preu només pel fet d’haver-se d’embarcar des de la península.