27/01 El Consell de Formentera incompleix reiteradament els terminis que marca la Sindicatura de Comptes

Durant els darrers anys es Consell de Formentera ha incomplert de manera reiterada la data màxima d’entrega de documentació financera a la Sindicatura de Comptes de Balears. Aquest retard ha dificultat la feina d’aquest òrgan extern que s’encarrega de fiscalitzar tots els aspectes financers de la institució.