02 / 02 Pros i contres d’una carretera en obres

 

 

 

La instal·lació d’una planta asfàltica a la carretera de sant Joan està provocant problemes entre el veïnat de la zona. D’una banda els talla l’accés a la carretera i de l’altra, temen que la nova planta causi perjudicis a les cases properes.