25/02 Armengol vol que els Consells gestionin l’aigua

El Govern balear vol transferir les competències en matèria d’aigua als Consells Insulars, malgrat que encara queden molts tràmits perquè aquesta intenció sigui una realitat. És un dels assumptes que s’ha tractat a la Conferència de Presidents que ha tingut lloc a Eivissa. Pel que fa a la promoció turística, tots els consells la podrien gestionar l’1 de gener de 2017.