17/03 Sextima o no m’extima?

 

 

La necessitat de més implicació de les famílies en la formació sexual dels nostres joves és un dels punts que s’extreu de l’estudi ‘Sextima. L’estudi s’ha presentat aquest matí i, entre d’altres dades, fixa l’edat de pèrdua de la virginitat als 14 anys i reflexa que un 13% de les noies se senten pressionades a realitzar comportaments sexuals per internet.