31/03 PIMEEF vol portar el decret de sequera als tribunals

Els propietaris de pous d’Eivissa volen portar el decret de sequera als tribunals després que el Govern balear no hagi atès cap de les seves al·legacions. Veuen injust que, amb la posada en marxa de la dessaladora de Santa Eulària, els impedeixin treure aigua del subsòl, mentre que als ajuntament se’ls tolerarà que les seves xarxes tinguin pèrdues de fins el 20%.