14/04 Aprovació inicial del nou pla urbanístic de Vila

 

 

L’ajuntament de Vila ha aprovat avui inicialment el seu nou pla urbanístic. Ho ha fet en sessió plenària i sols amb els vots favorables de l’equip de govern. L’oposició, que hi ha votat en contra, es queixa de la manca de participació en el redactat del PGOU i tem que aquest, un cop implantat, provocarà una alça de preus en els habitatges.