25/04 Memòria d’activitats del Servei de Protecció de Menors

 

 

El servei de protecció de menors del consell d’Eivissa va obrir l’any passat 183 expedients, un 20% més que el 2014. Benestar Social te previst potenciar l’acolliment familiar amb un augment de partida de 100 mil euros al mateix temps que s’incrementarà la plantilla amb dos nous treballadors socials.