29/04 Executiva Balear del PI a Sant Antoni

 

 

Una iniciativa per a la modificació de la moratòria urbanística per a no paralitzar les normes subsidiàries de Sant Antoni, o una altra per habilitar les residències militars per a professionals mèdics i d’altres sectors, són dos de les propostes eivissenques que defensarà el PI al parlament balear. Aquests i d’altres punts es tracten avui a l’executiva del partit a l’hotel Puchet.