10/05 Votar o no votar, aquesta és la qüestió!

 

Moviments polítics a banda, el que compta és el parer de la gent a l’hora d’afrontar unes noves eleccions. Com veuran, opinions per a tots els gustos. Això si, un cert desencís per una nova revàlida electoral que per a alguns no servirà per a canviar res.