25/05 El Consell inclourà mesures socials i mediambientals en les seves contractacions

El Consell d’Eivissa inclourà mesures socials i mediambientals en la seva política de contractació amb l’objectiu de repercutir en la qualitat social i en la millora del medi ambient. Es preveu que aquesta normativa s’apliqui en quatre mesos.