16/06 SEX, DRUGS & SHORE (…or not!)

Si l’any passat var ser l’intent frustrat d’Ibiza Shore, enguany ha estat el no tant frustrat rodatge de Geordie Shore a sant Antoni. en tot cas, l’aterratge de programes sensacionalistes a Eivissa està causant certa controvèrsia. Hi ha qui els refusa frontalment i qui, en canvi, creu que no són més que l’expressió d’una manera de ser de part de la joventut.