11/07 Polèmic mural a Sant Antoni

Sant Antoni esborrarà el polèmic mural del institut Vara de Rey. Aquesta decisió es pren en resposta a la sol·licitud de l’equip directiu i l’APIMA del institut, que consideren que no es adient per estar a un centre educatiu.