07/09 Els centres reben la noticia de nous alumnes no més 5 dies abans de començar les clases

A 5 dies de començar les clases, la noticia que va donar ahir la Conselleria de 222 nou alumnes pendents d’escolaritzar no ha sentat bé als centres afectats, no perque sigui dolenta, sinò pels termes en que s’ha donat –amb molt poc marge de preparació- i per la manca d’espais, materials i personal per acollir aquest al·luvió de nous estudiants.