08/09 Poques solucions per a les ocupacions del litoral

Preocupat per l’ocupació absusiva del litoral pitiús, el Consell d’Eivissa s’ha reunit avui amb la Delegació de Costes que no ha proposat gaires solucions. El Consell ha demanat als Ajutnaments que informin desfavorablement a qualsevol petició d’ocupació que rebin i als ciutadans que denunciin abusos i incompliments.