12/09 22 El curs comença amb 22 barracons a les Pitiüses

Diferents col•legis i instituts es queixen per la falta de previsió, espai i personal a l’hora de planificar el curs. A l’Institut Marc Ferrer de Formentera estan esperant quatre professors, al col•legi de Santa Eulària un i al de Sant Carles esperen un aula modular per poder acollir els alumnes nouvinguts. Fins a 22 barracons hi haurà enguany a les Pitiüses.