13/09 En dimarts, ni casat ni embarcat

Dimarts, ni casats, ni embarcats! Així mana la tradició, i més si el dimarts en qüestió cau justament en dia tretze. A falta de bodes, nosaltres ens hem passat pel port de Vila per a esbrinar si els usuaris de les barques de Formentera tenien avui algun inconvenient en pujar a bord o si això de les supersticions els afecta d’alguna manera.