06/10 Santa Eulària prohibirà l’ús turístic d’habitatges plurifamiliars

Santa Eulària prohibirà els pisos turístics a les zones residencials del municipi. L’equip de Govern aprovarà abans que acabi l’any una proposta inicial de modificació de les Normes Subsidiàries.