17/10 Pressupostos de caire social

L’ajuntament de Vila invertirà 800 mil euros en un nou Centre d’Acollida Municipal i farà una aportació de 667 mil euros per a la construcció de l’emissari de Talamanca. Aquestes són dues de les inversions més destacades d’uns pressupostos per al 2017 que ascendeixen a 57,3 milions, un 3,2% més que els d’enguany.