20/10 Can Misses redueix un 24% la llista d’espera de consultes

L’hospital de can Misses ha reduït la llista d’espera de consultes en un 24%, tot i així, són més de 4.500 pacients en llista d’espera per l’especialista. Pel que fa a intervencions quirúrgiques, són més de mil els que esperen una mitjana de 87 dies davant els 160 dies que havien d’esperar al 2015.