02/11 426 milions de sobrecost

Les autovies d’Eivsisa acabaran costant 598 milions d’euros a la Comunitat, segons el conceller Marc Pons, 426 milions més del que van costar les obres. Diu Podem que la concessionària no està complint amb el plec de condicions i calcula l’ús de la carretera de forma incorrecta. També s’ha parlat avui al ple del Parlament de pressupostos. El PP ha presentat una esmena a la totalitat dels comptes que ha presentat l’executiu.