10/11 Jornada de neteja a ses Salines i es Cavallet

Amb l’objectiu de mantenir netes les nostres platges i els seus voltants, avui s’ha dut a terme una jornada de neteja a les platges de ses Salines i es Cavallet. S’ha recollit molt de fems i també restes dels venedors ambulants.