23/11 Els pisos més de dos anys buits es destinaran a lloguer social

Els propietaris que tinguin almenys deu pisos hauran de cedir els habitatges que tinguin buits durant més de dos anys a lloguer social. És un dels punts que contempla la nova llei balear de l’habitatge que està a punt d’iniciar la seva tramitació parlamentària. Des d’Eivissa, Podem assegura que la llei és molt millorable, que tal i com està redactada tindrà poca repercussió a l’illa i reclamarà, per tant, que un pis sigui considerat buit a partir dels sis mesos perquè així els Ajuntaments puguin aplicar mesures fiscals sobre aquests habitatges.