03/01 Protegim s’Espalmador

La denegació d’autoritzacions a empreses d’excursions marítimes per a desembarcar a s’Espalmador, així com la dotació de personal de vigilància diürna i nocturna a l’illot, són dues de les mesures que proposa La diputada per Formentera, Sílvia Tur, per a vetllar per a la protecció i conservació d’aquest espai que, en el seu parer, no pot seguir patint la pressió humana dels darrers estius.