16/01 Figueres 2.0

Recuperar les figueres de Formentera i aprofitar-ne el seu fruit per a la seva venda. Aquest és l’objectiu del nou curs de poda i estalonament que està duent a terme la Cooperativa del Camp a les finques cedides al cens de terres.