17/01 Arranjament de camins a Formentera

El Consell de Formentera duu a terme durant aquest gener l’arranjament dels camins i aparcaments malmesos per les tempestes dels passats 18 i 19 de desembre. La brigada de camins s’encarrega de reposar la terra arrossegada per l’aigua reutilitzant, a més, material natural sobrant d’obra.