31/01 Els tècnics detecten genista però no a on es vol construïr

Els tècnics del Govern balear, del Consell d’Eivissa, de l’Ajuntament de Sant Josep i del GEN-GOB han inspeccionat avui el solar de Cala d’Hort on es projecta la construcció d’una macro-mansió. Els tècnics han determinat que existeix presència de genista al solar però no a l’àrea on es construiria. La promotora insisteix en què prendrà les mesures necessàries per protegir l’espècie vegetal.