09/02 Les Pitiüses perden 440 mil€ amb l’ecotaxa

Les Pitiüses perden 440 mil€ amb l’ecotaxa, dels 6,8 milions recaptats només tornaran 6,43. En total a Balears s’ha arribat als 40,2 milions amb aquest impost. Per cert que el 84% de les liquidacions les han fet hotels.