17/02/2017 Sa Cadira des Majors: Pere Vilàs ‘Pere de Cas Saboner’