07/03 Trobada una necròpoli amb vuit cossos a Formentera

Les feines de seguiment arqueològic prèvies a la construcció de dos habitatges a les afores de sant Francesc, han permès localitzar una necròpoli romano bizantina del segle set. De moment s’han localitzat quatre tombes amb vuit cossos, però es creu que el cementiri podria albergar fins a una dotzena d’enterraments.