14/03 Mesa de l’exclusió social de Càritas

Tots els ajuntaments de l’illa es mancomunaran en serveis socials per gestionar el centre des Gorg. L’acord al que s’ha arribat aquest matí a la reunió de la mesa d’exclusió de Càritas, on també s’ha anunciat que en els propers dies el Consell d’Eivissa signarà la cessió de sous per poder executar l’obra.