22/03 Un solar per fer habitatges per funcionaris

El Consell d’Eivissa ha demanat per escrit al Govern de l’Estat la cessió d’un terreny ubicat darrera de la comissaria de la Policia Nacional, per a la construcció d’habitatges per funcionaris que hagin de venir a treballar a l’illa.