04/04 El Consell de Formentera va contractar empreses d’en Garau per més de 104 mil euros entre el 2014 i el 2016

Jaume Garau ha facturat més de 104000 euros al Consell de Formentera en els darrers 4 anys. El responsable de l’estratègia electoral de MÉS per Mallorca va facturar aquesta xifra en vuit encàrrecs diferents. Des de les files populars es denuncia un tracte d’amiguisme vers Garau i es demanarà còpia de tots els contractes per a comprovar la seva validesa legal.