07 / 04 Quants Consellers ha de tenir Formentera?

Quants Consellers ha de tenir Formentera i si això s’ha de regir per la llei electoral estatal o bé per la llei de Consells balear, aquest era el propòsit a dirimir avui a la ponència parlamentària celebrada al Consell. Una volta escoltats els experts, s’obre un temps d’estudi i reflexió on cal arribar a un consens entre totes les forces polítiques implicades.