07/04 Fracassen les negociacions entre l’Ajuntament i la Policia local de Vila

La Policia Local d’Eivissa no ha acceptat finalment la proposta de millora salarial que li ha fet l’Ajuntament i deixarà de treballar 40 hores setmanals per fer-ne 37 i mitja. Diu el Consistori que el servei està garantit i que si fa falta cridaran a agents d’altres munici

pis per cobrir esdeveniments especials