27/04 La Llar Eivissa compleix 22 anys

La Llar Eivissa compleix 22 anys. Es tracta d’un espai que dona servei a una mitjana de 400 persones al dia. La Llar és un lloc de trobada però, sobretot, té la intenció d’oferir activitats encaminades a promocionar

l’autonomia personal i l’envelliment actiu.