04/05 Cues de camions per entrar a la depuradora de Can Bossa

Una avaria a la depuradora de Can Bossa està provocant que els camions de recollida d’aigües fecals tardin hores en realitzar una operació que abans feien en minuts, impossibilitant que puguin atendre a emergències, com ara vessaments a les platges. Des de la Conselleria asseguren que no hi ha avaria i culpen a la qualitat de l’aigua que porten aquests camions que arriba vuit vegades més contaminada que la de clavegueram.