17/05 Cap a l’eradicació de serps a Formentera

El Govern balear ha demanat al ministeri de Medi Ambient que estableixi una estratègia de serps invasores als sistemes insulars. D’aquesta manera, el Govern es veurà habilitat per establir moratòries o prohibir l’entrada d’arbres que puguin dur serps o ous d’ofidis.